diemthi
Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, GDTX và điểm tuyển sinh lớp 10. Chỉ với một tin nhắn là bạn có thể biết chính xác điểm thi:

Xem điểm thi tốt nghiệp THPT, GDTX, soạn tin:

DIEMTN  PT  số-báo-danh  gửi 8779

Ví dụ 1: Để xem điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh có số báo danh 030582. Bạn soạn tin:
DIEMTN   PT  030582 gửi  8779


DiemTN.jpg

Xem điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, soạn tin:

DIEMTN  CS  số-báo-danh  gửi 8779

Ví dụ 2:
Để xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 của thí sinh có số báo danh 160021. Bạn soạn tin:
DIEMTN   CS  160021 gửi  8779


DiemTN-ts.jpg

CÁC DANH MỤC
DANH MỤC
Liên hệ

Bộ đếm
Số người đang Online(7).
trong đó số thành viên là(0)
Số người truy cập: 99556
ĐĂNG NHẬP
Email:
Password:
Đăng nhập>>
Quên mật khẩu